Xin Quý khách vui lòng đọc Chính sách bảo mật thông tin để hiểu rõ về cách thức thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý thông tin cá nhân tại Kenhmobile.

1. Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi tiếp nhận sản phẩm sửa chữa, Quý khách có thể được yêu cầu cung cấp tên, số điện thoại, email hoặc các thông tin khác của mình để giúp Kenhmobile hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ và các thông tin khuyến mại.

2. Khi nào thông tin được thu thập

Kenhmobile thu thập thông tin khi Quý khách có dịch vụ sửa chữa tại trung tâm, đăng ký thành viên, đăng ký nhận bản tin.

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi Quý khách đăng ký hoặc cung cấp thông tin này cho Kenhmobile. Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ đến khi bạn yêu cầu KenhMobile hủy các thông tin này.

4. Thông tin của Quý khách được dùng làm gì?

Tại Kenhmobile, thông tin của Quý khách được sử dụng  cho các mục đích:
  • Thông báo qua email các chương trình khuyến mại, giảm giá.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Bảo vệ thông tin truy cập

KenhMobile sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

6. Việc sử dụng “cookie”

Kenhmobile tuyệt đối không sử dụng cookie của Quý khách cho các mục đích theo dõi.

7. Các bên thứ ba

Kenhmobile không trao đổi, bán hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.