Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone 11 lên iPhone 12

1.050.000 

  • Biến chiếc iPhone Xr và iPhone 11 thành iPhone 12.
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ

Hệ thống cửa hàng