Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone XS lên iPhone 12 Pro

1.150.000 

  • Biến iPhone XS thành iPhone 12 Pro thời thượng .
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ.

Hệ thống cửa hàng