Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone 12 Pro Max lên iPhone 13 Pro Max

1.850.000 

  • Biến iPhone 12 Pro Max thành iPhone 13 Pro Max thời thượng .
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ.

Hệ thống cửa hàng

1850000

Độ vỏ iPhone 12 Pro Max lên iPhone 13 Pro Max

Trong kho