Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone X lên iPhone 12 Pro

1.050.000 

  • Biến iPhone X thành iPhone 12 Pro thời thượng .
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ.

Hệ thống cửa hàng

1050000

Độ vỏ iPhone X lên iPhone 12 Pro

Trong kho