Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone X lên iPhone 13 Pro

1.150.000 

  • Biến iPhone X thành iPhone 13 Pro thời thượng .
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ.

Hệ thống cửa hàng

1150000

Độ vỏ iPhone X lên iPhone 13 Pro

Trong kho