Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone Xr lên iPhone 11

650.000 

  • Biến iPhone Xr thành iPhone 11 thời thượng .
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ.

Hệ thống cửa hàng

650000

Độ vỏ iPhone Xr lên iPhone 11

Trong kho