Độ vỏ iPhone

Độ vỏ iPhone Xr lên iPhone 13

850.000 

  • Biến iPhone Xr thành iPhone 13 thời thượng .
  • Giá niêm yết đã bao gồm nhập lại vỏ cũ.

Hệ thống cửa hàng

850000

Độ vỏ iPhone Xr lên iPhone 13

Trong kho